Wanneer komt iemand in aanmerking voor verpleging thuis?

U kunt verpleging thuis krijgen als u een ziekte of handicap heeft en blijvend hulp nodig heeft. Of wanneer u tijdelijk verpleging wenst, na een ziekenhuisopname of na een operatie. Thuis verpleegd worden betekent dat een opname in het ziekenhuis kan worden verkort (of in sommige gevallen kan worden voorkomen). U kunt in uw eigen vertrouwde woonomgeving blijven, wat wel zo prettig is.

Wat verstaat men onder verpleging:

Medische handelingen die door deskundige zorgverleners dienen te worden uitgevoerd. Zoals: injecteren, wondverzorging, katheters inbrengen of verwisselen, verzorging van infuus, stoma, sondevoeding, medicatie toedienen, etc.

Wanneer u blijvend hulp nodig heeft, zoals bij ernstige ziekte en complexe zorg, is palliatieve zorg/ 24 uurs zorg mogelijk. Dit kan gaan om: nachtzorg, pijnbestrijding, beademing of ondersteuning in de laatste levensfase. Deze zorg wordt uitgevoerd door verpleegkundigen.

Er zijn gespecialiseerde verpleegkundigen die bij u aan huis kunnen komen, zoals: diabetesverpleegkundigen, astma/COPD-verpleegkundigen en parkinsonverpleegkundigen.

Gespecialiseerde verpleging

In principe kunnen alle medische handelingen die in het ziekenhuis worden uitgevoerd ook thuis worden gedaan. Te denken valt aan: behandelingen met antibiotica, bloedtransfusies, het inbrengen van een infuus, het toedienen van morfine, etc.

De zorgverleners die bij u thuis komen zijn gespecialiseerd en bekwaam om ‘risicovolle handelingen’ uit te voeren. Hierbij worden de protocollen van het ziekenhuis gehanteerd en op uw thuissituatie afgestemd.

Samen met de verpleegkundigen wordt bekeken hoe uw huis moet worden aangepast (bijvoorbeeld een ziekenhuisbed in de woonkamer), welke medicatie en voeding is voorgeschreven, en welke hulp- en verpleegmiddelen u nodig zult hebben.

Is een verwijzing van de arts nodig?

In principe is er geen verwijzing van de arts nodig, maar de verpleegkundige van de thuiszorg zal wel overleg plegen met de arts over welke zorg u nodig heeft. De wijkverpleegkundige bekijkt uw situatie en regelt alle zaken zoals de indicatiestelling.

Zij stemt hiervoor af met alle betrokkenen: familie, vrienden, specialisten (zoals arts en apotheek) en andere zorgverleners.

Ook kan zij u doorverwijzen naar een diëtist of fysiotherapeut, zodat u de beste ondersteuning krijgt om te revalideren. Bijvoorbeeld na een operatie.

Kosten

Thuisverpleging wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Verpleging is onderdeel van het basispakket, zonder eigen risico. Sinds 1 januari 2015 vallen verzorging en verpleging thuis onder de Zvw, de Zorgverzekeringswet, in plaats van de AWBZ.

Het is fijn om te weten dat u met behoud van eigen regie thuis verpleegd kunt worden. Bespreek uw wensen met de wijkverpleegkundige om te zien hoe voor u de beste zorg kan worden ingezet.

Advertenties

Hoe werkt een knieprothese?

Zonder ledematen is het leven niet makkelijk. De mens is in vele opzichten afhankelijk van zijn benen en armen. Zo kan je als mens niet lopen zonder je benen. En je ledematen bestaan ook weer uit allemaal onderdelen die essentieel zijn voor deze ledematen. Zo verlies je de functie van je benen wanneer je knie niet meer goed werkt. En dit is toch iets wat we proberen te voorkomen.

3D geprinte prothese

Dit lukt helaas niet altijd en dan proberen we de knie te genezen. Soms kan je het orgaan niet genezen en dan wordt er een plaatsvervangend materiaal geplaatst zodat het toch weer werkt. In dit geval is dat een knieprothese. Steeds vaker wordt deze op maat gemaakt door middel van een 3d printer. Dit is een van de vele oplossingen die 3d printing biedt in de medische sector.

Halve knieprothese

Er zijn twee vormen van knieprothese en de halve knieprothese is er daar een van. Hier is natuurlijk een operatie voor nodig. Er zal aan de voorkant een snee met het lichaam mee, dus verticaal, van ongeveer twintig centimeter gemaakt worden. Zo licht de knie bloot. De chirurg zal dan het beschadigde deel van het kraakbeen verwijderen. Vervolgens zal hij de aangetaste delen van de gewrichtsvlakken een beetje bijschaven. Dit is aan de binnen en bovenzijden van de knie. Nu is er de ruimte om de prothese delen te plaatsen op een manier dat ze goed blijven zitten. Het doel van de prothese is natuurlijk dat de knie weer goed werkt en dus goed scharniert. Dit is essentieel voor een knie en het been.

Totale knieprothese

Soms is het nodig om de hele knie te vervangen. Dan is er een totale knieprothese. De operatie is erg vergelijkbaar met die van een halve knieprothese. Ook hierbij snijdt de chirurg een snee van ongeveer twintig centimeter aan de voorkant van de knie. Hier wordt vervolgens al het kraakbeen verwijderd. Ook de aangetaste gewrichtsvlakken worden helemaal verwijderd. Daarnaast zaagt de chirurg een stuk van het bot van de scheen- en dijbeen af. Hier kunnen vervolgens de prothese delen worden geplaatst. Het effect van een totale knieprothese is natuurlijk hetzelfde als dat van een halve knieprothese. Revalideren na knieprothese duurt bij beide operaties ongeveer even lang. Ook de operaties duren beide even lang. De operatie duurt van één tot drie uur.

Herstellen

Zoals gezegd, beide operaties hebben een ongeveer even lang revalidatieproces. Dit is ook persoonsafhankelijk. Voordat je gaat revalideren, blijf je nog een tijd op de verkoeverkamer. Pas als je uit het ziekenhuis ontslagen wordt, kan je beginnen met herstellen. Er zijn genoeg revalidatiecentra die je hierbij kunnen helpen. Deze proberen zich te onderscheiden op.

BHV trainingen

Een bedrijfshulpverlener kan veel verschil maken in het geval van een calamiteit. Het is dus belangrijk dat er in elk bedrijf een BHV’er aanwezig is. Hiervoor is een goede opleiding nodig. Deze opleiding kun je bijvoorbeeld volgen bij G4S. Hier leer je verschillende werkzaamheden.

BHV training

Een BHV’er kan in het geval van een calamiteit erg veel betekenen voor het bedrijf. Je kunt BHV’er worden door een BHV cursus te volgen. Tijdens deze cursus leer je een kleine brand te blussen, een pand te ontruimen, levensreddende handelingen uit te voeren en te communiceren tijdens een calamiteit. Ook ben je als BHV’er het eerste aanspreekpunt voor hulpdiensten.

BHV App

Als je een BHV cursus hebt gevolgd, is het soms nog lastig om dit toe te passen in de praktijk. Hoe goed je het ook hebt geoefend, in de praktijk komt er toch vaak stress bij kijken. Het is echter wel belangrijk dat je wel goed functioneert als BHV’er. Soms kan dit het verschil zijn tussen leven en dood. Het is dus ook belangrijk om herhalingscursussen te volgen nadat je je BHV diploma hebt behaald. Echter is dit niet de enige stap die je kunt zetten om BHV goed te kunnen toepassen. Je kunt namelijk ook gebruik maken van de BHV app. Deze app bestaat uit twee onderdelen, namelijk training en field. Het onderdeel training is bedoeld als voorbereiding op de praktijkopleiding. De training wordt uitgevoerd aan de hand van filmpjes. Op deze filmpjes worden beelden getoond met handelingen die tijdens de training ook uitgevoerd moeten worden.

 

Het andere onderdeel, field, is bedoeld voor in de praktijk. Als het erop aankomt om goed te functioneren als BHV’er zal deze app je helpen. Je hebt natuurlijk geen tijd om rustig een app te gaan doornemen als er sprake is van een calamiteit. Daarom werkt deze app met gesproken instructies. De BHV’er krijgt vragen en deze moet hij beantwoorden met ja of nee. Hier komen de juiste instructies uit die de BHV’er moet uitvoeren. Doordat de app met spraak werkt, heeft de BHV’er zijn handen vrij en kan hij eventuele hulp verlenen aan mensen die dat nodig hebben. De instructies die de BHV’er moet uitvoeren sluiten aan bij die van hulpdiensten. Wanneer de hulpdiensten arriveren, kunnen de werkzaamheden dus goed worden overgedragen. Dit zorgt voor een efficiënte oplossing van het probleem. Op de app kun je ook de complete theorie voor bedrijfshulpverlening vinden. Zo kun je deze af en toe raadplegen, mocht je iets vergeten zijn.
iphone-410324_640

kolibrie payroll

Kolibrie Payroll

Sinds 1994 mag Kolibrie zich marktleider noemen op het gebied van payroll in de horecabranche. Kolibrie onderscheidt zich op vele manieren. Ze doen dit door hun openheid, maximale flexibiliteit, eerlijkheid en vrijblijvendheid. U komt dus nooit voor een verrassing te staan als u samenwerkt met Kolibrie. U weet daarom op ieder moment de exacte verhouding tussen uw loonkosten en uw omzet. Bovendien is er altijd iemand bij u in de buurt.

Horeca

Kolibrie focust zich volledig op de horecabranche. Hierdoor zijn onze payrollservices geschikt voor een beginnende horeca en alle andere horeca. Wij weten wat u als ondernemer in de horeca interesseert en wat niet. Hierdoor werkt Kolibrie erg gericht. Kolibrie verloond tegenwoordig ruim 30.000 horecamedewerkers.

Koninklijke Horeca Nederland

Kolibrie is NEN-gecertificeerd. Bovendien is Kolibrie een officieel partner van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Kolibrie neemt de marktleider positie erg serieus. De samenwerking met KHN ziet Kolibrie als een confirmatie van haar betrouwbaarheid en dus ook kwaliteit.

WWZ en Wetswijzigingen.

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) neem een groot aantal veranderingen met zich mee. De nieuwe WWZ verandert onder andere de verkorting transactievergoeding en ketenbepaling. Kolibrie steunt de nieuwe WWZ. Bovendien zijn er meer wetswijzigingen. Voor de belangrijkste wetswijzigingen kunt u terecht op Kolibrie.nl. Omdat Kolibrie ook als juridisch werkgever handelt naar CAO en wetgeving voor u.

Kolibrie Full Service

Kolibie Full Service biedt een hoop voordelen. We kunnen deze voordelen bieden door gebruik te maken van onze kwantiteit. De voordelen zijn op verschillende vlakken. Een voorbeeld van deze voordelen zijn de scherpe exclusieve prijsafspraken betreffende verzekeringen en loontechnische diensten. U hoeft zich niet meer bezig te houden met loonadministratie en vele andere zorgen. Loonadministratie is met Kolibrie dus vergeten tijd, net als de vele andere taken die Kolibrie overneemt. Met Kolibrie kunt u zich richten op zaken die echt belangrijk zijn.

wat is ergonomie

Wat is ergonomie

Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens en zijn omgeving. Dit beslaat vaak de relatie tussen deze twee. Ergonomie zie je vooral in je werkomgeving en in arbeidssituaties. Ergonomie zorgt ervoor dat de veiligheid en gezondheid van de mens voorop staat. Dit is onder te verdelen in comfort van de werknemer en zijn of haar functioneren. Ergonomie is dus ook de optimalisatie van de relatie tussen mens en zijn of haar omgeving. Men denkt bij ergonomie ook vaak aan ergotherapie. Er bestaat alleen een klein verschil. Ergotherapie beslaat de zorgverlening aan bijvoorbeeld mindervaliden en ouderen, waarbij de ergotherapeut zichzelf inzet om deze mensen te voorzien in hun dagelijkse behoeften. Hij of zij zorgt ervoor dat deze mensen uiteindelijk zelf hun dagelijkse bezigheden voltooien. De ergonoom focust zich echt op de relatie tussen mens en omgeving. Hij of zij zorgt voor een betere houding op bijvoorbeeld het werk, net zoals de vermindering van stress en de voorziening van behulpzame apparaten. Er bestaan drie verschillende vormen van ergonomie.

 

Fysieke ergonomie

Fysieke ergonomie beslaat alle door de mens gebouwde voorwerpen die ons helpen in onze dagelijkse activiteiten en bezigheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld deuren, die onze krachten sparen om ze te openen, maar ook winkelkarren die de boodschappen als het ware voor ons dragen. Ook denkt u aan fietsen in allerlei soorten en maten om ongemakkelijke en belastende houdingen te voorkomen. Als u kijkt naar uw werkomgeving, beslaat fysieke ergonomie vooral uw houding achter uw bureau, het heffen en tillen van bepaalde voorwerpen die belastend zijn en aangepaste apparaten die onmenselijke en pijnlijke houdingen vermijden.

 

Cognitieve ergonomie

Bij de cognitieve ergonomie denkt u aan de mentale processen van de mens. Hiermee bedoelt men het geheugen, het denken en de motorische reacties tussen u en uw omgeving. Een voorbeeld van een situatie waarbij men cognitieve ergonomie toepast is wanneer een baas zijn of haar werknemer te zwaar belast, bijvoorbeeld door de opname van te veel informatie. De werknemer raakt vaak gestrest en dit verhoogt de kans op menselijke fouten door hem of haar. Dit leidt uiteindelijk tot schade aan zich- of haarzelf of de omgeving. Hier speelt cognitieve ergonomie een rol, dat ervoor zorgt dat de baas zijn of haar werknemer minder belast en zo de stress en fouten van de werknemer vermindert en de werksfeer verbetert. De baas doet dit door de taakvermindering te baseren op ervaring van de werknemer en de voorvallen van vroeger waar hij of zij mee te maken had.

 

Organisatie ergonomie

Deze vorm van ergonomie focust zich voornamelijk op het optimaliseren van verschillende systemen in ons huidige leven. Denk daarbij aan organisatiestructuren en verscheidene processen daarbij horend. In het dagelijkse leven komt organisatie ergonomie te pas wanneer je bijvoorbeeld je keuken inricht. Dit doe je op basis van ideale afstanden tot verschillende plaatsen in huis en de functies van je keuken, zoals koken en afwassen. Dit baseert men dan weer op de gedachte dat een ideale werksfeer zorgt voor tevreden en productieve werknemers/personen.

Nadruk op bedrijfsveiligheid

In de gedachte van duurzaam ondernemen wordt er ook steeds meer gekeken naar het belang van personeel van bedrijven. Bedrijfsongevallen worden sterk uitgelicht in de media, en hierbij wordt vaak de vraag gesteld wie er nu precies verantwoordelijk was voor deze calamiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de brand bij Chemiepack, of de explosies bij Shell.

Veiligheidstrainingen

De nadruk bij deze artikelen ligt dus vooral op het aanwijzen van een verantwoordelijke van de brand. Wanneer het bedrijf onvoldoende aandacht besteedt aan bedrijfsveiligheid kan dit dus zeer slecht zijn voor het imago. Daarom is het belangrijk dat je personeel goed is opgeleid. Hiervoor zijn verscheidene veiligheids-trainingen te volgen. Deze kun je vinden op deze informatieve website.Bedrijfsveiligheid

Tevreden personeel is dus van groot belang. Zorg ervoor dat de veiligheid goed op orde is evenals de secundaire arbeidsvoorwaarden. Ga in zee met betrouwbare energieleveranciers en voorkom bijvoorbeeld een onverwachts afgesloten energienet.

Goede infrastructuur

Nederland staat wereldwijd bekent om haar goede infrastructuur. Dan gaat het niet enkel over de wegen maar ook over ander vormen van vervoer bijvoorbeeld pijpleidingen, stroomkabels en de waterwegen. Via alle manieren staat Nederland goed verbonden met elkaar zodat er razendsnel gehandeld kan worden. Hierbij kun je bijvoorbeeld ook denken aan het energienetwerk. het energienetwerk bestaat uit 310.000 kilometer aan elektriciteitskabels en nog eens 135.000 kilometer aan gasbuizen.

Het elektriciteitsnetwerk wordt beheerd door TenneT. Deze moeten hun netwerk echter beschikbaar stellen aan de netwerkleveranciers in Nederland. Hier gaat het om bekende partijen zoals Gazprom Energy, Essent, Nuon en andere grote spelers. Hierin is het belangrijkste onderscheid te maken tussen de hoogspanningsniveaus, middenspanningsniveaus voor grootgebruikers en uiteindelijk de laagspanningsnetten. Deze zijn voornamelijk bestemd voor particulieren en kleine zakelijke gebruikers.

Het gasnet wordt beheerd door GTS (GasTransportServices). Het totale hoofdtransportnet staat onder een enorme druk van 67 bar. Woon jij in de buurt van een van de gasstations in Nederland dan kun je hier dus weleens iets van horen. Uiteindelijk wordt het onder een gereguleerde druk naar de afnemers gestuurd.

Welke verplichtingen zijn er bij BHV

Een werkgever moet aan bepaalde eisen voldoen omtrent bedrijfshulpverlening. Bij ieder bedrijf moet er minstens één bedrijfshulpverlener zijn, maar dit is afhankelijk van het aantal werknemers. BHV’ers verlenen eerste hulp bij ongevallen, kunnen iedereen helpen evacueren, bestrijden brand en doen de communicatie met de hulpverleners. Echter heeft de werkgever ook enkele verplichtingen:

Voorzieningen

Alle mogelijkheden en voorzieningen van de bedrijfshulpverlener binnen het bedrijf moeten op orde zijn. Dit betekent dat de werkgever de mogelijkheid tot een cursus bedrijfshulpverlening moet geven, dat het materiaal en de uitrusting in orde is en dat er voldoende geoefend kan worden.

Ongeval

De werkgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de BHV’er. De bedrijfshulpverlener moet binnen enkele minuten na het ongeval op de juiste wijze de taken uit kunnen voeren. Ook op het moment wanneer de hulpdiensten al ter plaatse zijn moet de BHV’er in de mogelijkheid zijn om hen bij te staan.

Risico’s

De bedrijfshulpverlener moet op de hoogte zijn van de specifieke risico’s van de veiligheid van de werknemers. Wanneer er bijvoorbeeld werknemers zijn met een lichamelijke beperking is het belangrijk voor de BHV’er om hier rekening mee te houden bij de ontruiming van het bedrijfspand. Het is belangrijk dat de communicatie en de afstemming met externe organisaties duidelijk en transparant is.

Hoeveel bedrijfshulpverleners moet een bedrijf hebben?

Het aantal BVH’ers die een werkgever moet hebben zijn per bedrijf verschillend. Houd hierbij rekening met de volgende aandachtspunten:

  • De aard van het bedrijf
  • De grootte en de ligging van het bedrijf
  • De grootte van de risicofactoren en kans op ongevallen die in het bedrijf aanwezig zijn
  • Het aantal aanwezige werknemers en bezoekers
  • Het aantal werknemers wat zich bij een ongeval zelf niet kan beschermen
  • De afstand en dus de tijd voordat een hulpverlener ter plekke kan zijn

BHV opleiding

De werkgever moet samen met de werknemers zorgen dat iedereen op de hoogte is van het noodplan en wat ze moeten doen in het geval van onveilige situaties. Sinds 2007 is het niet meer verplicht om jaarlijks een opfriscursus te volgen, wel onder de voorwaarde dat de bedrijfshulpverlener voldoende opgeleid en uitgerust is. De werkgever is verantwoordelijk voor de keuze om de BHV’er een opfriscursus te laten volgen of niet.